Fundusz Promocji Roślin Oleistych – nabór kandydatów do komisji zarządzających

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Do 5 czerwca 2023 r. trwa nabór kandydatów do komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

infografika

Zasady zgłaszania kandydatów

Kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych zgłaszają ministrowi ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji.

Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż 4 miesiące przed upływem kadencji członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji, która kończy się 4 października 2023 r.

Sposób zgłaszania

Zgłoszenia można przesłać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik w formie:

  • papierowej na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa lub
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem:

elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na platformie e-PUAP na adres ePUAP: /5s4i53wlll/SkrytkaESP – umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.

Podstawa prawna i szczegóły trybu wyboru:

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090970799.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001420

Materiały

Do pobrania
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ZARZĄDZAJĄCEJ FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH.docx 0.04MB
Do pobrania
ZGŁOSZENIE​_KANDYDATA​_NA​_CZŁONKA​_KOMISJI​_ZARZĄDZAJĄCEJ​_FUNDUSZU​_PROMOCJI​_PRODUKTÓW​_ROLNO-SPOŻYWCZYCH.pdf 0.18MB