Mleczne Laury rozdane

wpis w: Aktualnosci2 | 0

To uhonorowanie hodowców bydła mlecznego za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane na szczeblu regionalnym. We wtorek (9.05) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala wręczenia Mlecznych Laurów, organizowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przy współpracy z wchodzącym w jej skład Podlaskim Związkiem. W sumie wyróżniono 43 rolników w 13 kategoriach. Sukcesów pogratulował im wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który objął konkurs patronatem honorowym. W gali wzięła udział również Bogusława Szczerbińska – wicewojewoda podlaski.

Mleczne Laury rozdane

Mleczne Laury (wcześniej Gala Mleczna) to cykliczne wydarzenie organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka od 2019 roku.

– Spotkaliśmy się dziś, by docenić trudną pracę rolników. Laury Mleczne to okazja do podsumowania wyników i oceny wartości użytkowej za rok 2022. Dziś chcemy nagrodzić wyróżniających się hodowców bydła z województwa podlaskiego – mówił Adam Kamiński – dyrektor Regionu Oceny Wschód PFHBiPM.

– Rok 2022 to czas wytężonej pracy, wystawionej na próbę poprzez wzrost cen produktów i komponentów niezbędnych do produkcji rolnej i zwierzęcej, wysoką inflację, wojną na Ukrainie oraz trudną sytuację gospodarczą i geopolityczną. (…) Dziś możemy z dumą przyznać, że polscy hodowcy zdali ten wymagający egzamin, produkując doskonałej jakości surowiec przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu swoich stad – podkreślał prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik.

W tym roku organizacja postanowiła wyróżnić hodowców w 13 kategoriach. Ocenę bydła ras mlecznych i mięsno-mlecznych (próbny dój, identyfikacja zwierząt, prowadzenie dokumentacji) wykonywał lub nadzorował upoważniony przedstawiciel PFHBiPM.

Ocenie poddano ponad 3 tysiące obór w regionie, w których prowadzony jest chów prawie 150 tys. krów. Największą liczbę stad oceniono w powiecie wysokomazowieckim (973), największą wydajnością cechowały się stada z powiatu zambrowskiego.

Od 2010 roku podlascy rolnicy regularnie podnoszą wydajność krów i zwiększają liczebność stad.

– To dzięki Państwa trudnej pracy, na którą mają wpływ też warunki amtosferyczne czy glebowe, ten kierunek rolnictwa osiągnął zdumiewające i podziwiane rezultaty. To jest zasługa Państwa i całych rodzin, które muszą w pewien sposób się poświęcić, by produkcja rolna przynosiła jak najlepsze wyniki – zwrócił się do rolników zgromadzonych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

 1. STADA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI – wielkość stada do 20 sztuk – I miejsce zajął Tomasz Walczuk z powiatu wysokomazowieckiego z wydajnością 10 944 kg mleka.
 2. STADA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI – wielkość stada od 20 do 50 sztuk – I miejsce zajął Marcin Hapoń z powiatu sokólskiego z wydajnością 13 735 kg mleka.
 3. STADA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI – wielkość stada od 50 do 100 sztuk – I miejsce zajął Dawid Burzyński z powiatu sokólskiego z wydajnością 13 434 kg mleka.
 4. STADA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI – wielkość stada od 100 do 200 sztuk – I miejsce zajął Kazimierz Czajkowski z powiatu wysokomazowieckiego z wydajnością 12 797 kg mleka.
 5. STADA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI – wielkość stada od 200 do 300 sztuk – I miejsce zajął Bogusław Ciupiński z powiatu siemiatyckiego z wydajnością 11 850 kg mleka.
 6. STADA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI – powyżej 300 sztuk – I miejsce zajęli Bogdan i Patryk Zakrzewscy z powiatu białostockiego z wydajnością 11 682 kg mleka.
 7. STADA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI – powyżej 500 sztuk – I miejsce zajęli Adam i Stanisław Pietruszyńscy z powiatu ełckiego z wydajnością 10 865 kg mleka.
 8. STADA O NAJWYŻSZYM WYNIKU SUCHEJ MASY – I miejsce zajął Piotr Szeligowski z powiatu zambrowskiego z wynikiem 12 792 kg.
 9. NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ OBORĘ POD WZGLĘDEM INDEKSU EKONOMICZNEGO W RASIE POSLIEK HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ ODMIANY HO trafiła do Stanisława Żochowskiego z powiatu białostockiego.
 10. NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ OBORĘ POD WZGLĘDEM INDEKSU EKONOMICZNEGO W RASIE POSLIEK HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ ODMIANY RW trafiła do Tadeusza Olszewskiego.
 11. KROWA Z NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚCIĄ ŻYCIOWĄ – wyróżnienie trafiło do Zdzisława Sokołowskiego z powiatu wysokomazowieckiego za sztukę, która osiągnęła wydajność 151 858 kg.
 12. NAJSTARSZA KROWA W POLSCE – wyróżnienie trafiło do Marzeny Poświatowskiej.
 13. STADO Z NAJKRÓTSZYM OKRESEM MIĘDZYWYCIELENIOWYM – wyróżnienie odebrał Grzegorz Kraszewski.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/mleczne-laury-rozdane