Finał XXVI Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych
o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

30 marca 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem odbył się finał XXVI Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych
o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Organizatorami konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznej pracy wśród młodzieży szkół rolniczych województwa podlaskiego.

Konkurs ma charakter wojewódzki i przebiega w dwóch etapach. I etap odbył się jesienią 2022 r. i polegał na przeprowadzeniu eliminacji szkolnych w klasach maturalnych szkół
o profilu rolniczym. Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili w 19 placówkach biorących udział w konkursie szkolenia dotyczące zasad bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym. W 2022 roku w szkoleniach uczestniczyło 390 uczniów.

W II etapie konkursu udział wzięło 19 uczniów, którzy zajęli I miejsca
w eliminacjach szkolnych. Sprawdzian wiedzy składał się z 40 pytań testowych oraz jednego pytania opisowego, dotyczących zagadnień bezpieczeństwa przy pracy rolniczej
i działalności KRUS.

Laureatami etapu wojewódzkiego XXVI edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” zostali:

I miejsce – Jakub Konarzewski – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie,

II miejsce – Karolina Sepko – Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

III miejsce – Jan Kalinowski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu.

Fot. Laureat I miejsca konkursu

Fot. Organizatorzy i współorganizatorzy oraz laureaci konkursu