XII Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniu 29 marca 2023r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się XII Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej w którym wzięło udział 20 delegatów, Dyrekcja biura oraz zaproszeni goście:

Anna Krysztopik – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Michał Konopko Główny Specjalista z Referatu Pozwoleń, Opinii Środowiskowych i Ochrony Powietrza Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Jacek Jarmołowicz – Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku.

Podczas obrad przyjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Podlaskiej Izby Rolniczej za 2022r.
 3. w sprawie udzielenia Zarządowi Podlaskiej Izby Rolniczej absolutorium za 2022 rok.
 4. w sprawie uchwalenia budżetu PIR na 2023r.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele firmy Bio Revol, którzy przedstawili ofertę ekologicznego nawozu – biostymulatora wzrostu. 

Z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego dyskutowano o pozwoleniach na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oraz pozwoleniach zintegrowanych dla instalacji do chowu lub hodowli zwierząt. 

Dyrektor KRUS przedstawił delegatom informacje dotyczące prawa do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego wynikające z ubezpieczenia rolników i ich rodzin w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 Ponadto tematem dyskusji była również obecna sytuacja w rolnictwie w tym min. przygotowano tematy  do poruszenia przez Prezesa KRIR jako przedstawiciela samorządu rolniczego w organizowanym w dniu 29.03.2023r. przez Wicepremiera, ministra rolnictwa  i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka Okrągłego Stołu Rolniczego. 

Propozycje, które zostały wypracowano są następujące: 

 1. Zablokować import wszystkich produktów rolnych z Ukrainy; import powinien odbywać się pod ścisłą kontrolą; przez Polskę powinien przebiegać tylko korytarz paszowy; podanie do publicznej informacji kto importuje zboże, rzepak i kukurydzę z Ukrainy i w jakich ilościach;
 2. Przeprowadzić badania jakości zbóż w zakładach paszowych, konieczna utylizacja tego co się nie nadaje do przetwórstwa;
 3. Wprowadzić niskooprocentowane kredyty inwestycyjne dla gospodarstw produkcyjnych prowadzonych przez rolników aktywnych zawodowo,
 4. Uzyskaliśmy informację, że dopłaty do zbóż będą przysługiwać rolnikom pod warunkiem dokonania sprzedaży po 15 grudnia 2022r. Trzeba zwrócić uwagę, że istotny spadek ceny miał miejsce wcześniej, stąd rozporządzeniem winna zostać objęta sprzedaż, która miała miejsce po 1 listopada 2022r. W naszej ocenie data 15 grudnia 2022r. podana została bezmyślnie przez jednego z pracowników ministerstwa , gdyż ceny zaczęły spadać już w połowie listopada, zatem rozporządzeniem powinna zostać objęta sprzedaż, która miała miejsce po 1 listopada 2022r.

Ponadto nie do końca jasne jest na jakich zasadach będzie odbywała się dopłata do zbóż oraz do transportu zbóż.

Zwracamy się o szybkie podjęcie interwencji w tej sprawie, dopóki rozporządzenie nie jest podpisane. W przypadku, gdyby proces został już zakończony konieczna jest zmiana rozporządzenia;

 • Dopłata powinna być też do zbóż paszowych, a nie tylko do konsumpcyjnych. Brak dopłat do rzepaku, do uprawy którego  wymagane są duże nakłady finansowe (kosztowne nawozy)
 • Odstąpienie od Ekoschematów  – ewentualnie: zwolnienie wszystkich gospodarstw z obowiązku wyłączenia 4% gruntów z uprawy, odstąpienie od obowiązku utrzymania okrywy zimowej na co najmniej  80% areału gruntów ornych, absurdalny jest też brak możliwości łączenia ekoschematu „Wymieszanie obornika na GO w ciągi 12 h od aplikacji” z uproszczonym systemem upraw.
 • Wykup interwencyjny mleka w proszku od zakładów mleczarskich.