Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 20 marca 2023r. do godziny 10:00

Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 zgłasza następujące uwagi:

– paragraf 27, ust. 2, pkt. 2; lit. b)- płatność dobrostanowa dla tuczników pochodzących wyłącznie od loch objętych płatnościami dobrostanowymi. Płatność powinna obejmować również tuczniki od loch nieobjętych płatnościami dobrostanowymi. Przez to wykluczone tuczniki mają mniejszą szansę na chów w godziwych warunkach. Przez samo urodzenie tracą szansę na lepsze, wsparte dofinansowaniem, miejsce bytowania.

– w związku ze skróceniem okresu pastwiskowego o 15 dni tj.  z 15 października do 30 września, należy o taką samą liczbę dni zmniejszyć okres wypasu tj.  z 120 dni do 105 dni lub 100 dni.

– dla krów mlecznych, krów mamek i opasów, które mają dostęp do wybiegu, należy znieść wymóg utrzymywania bez uwięzi, ponieważ ich standard utrzymania jest już podniesiony po przez dostęp do wybiegu.