Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Siemiatyczach

Dnia 27 lutego 2023 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze odbyło się XII posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Siemiatyczach.

Głównym tematem posiedzenia był Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz zmiany wprowadzone w zakresie rejestracji zwierząt.

Pan Mateusz Selwestrowicz – przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadził akcję informacyjną dotyczącą zasad bioasekuracji w chowie drobiu.

Po posiedzeniu zgromadzeni delegaci wzięli udział w szkoleniu nt. Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz akcji informacyjna z ramienia KRUS dotycząca bezpieczeństwa w gospodarstwie i zasad BHP.

Katarzyna Kazimieruk

BP PIR Siemiatycze