Projekt do opiniowania rozporządzenie MRiRW płatności ONW

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 6 marca 2023r. do godz. 12:00

Do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Wnioskujemy o podniesienie płatności, gdyż zaproponowane stawki są zbyt niskie w stosunku do trudnych warunków gospodarowania w dzisiejszych czasach.  Przy obecnej koniunkturze, wzrostach cen paliw, maszyn rolniczych oraz innych środków produkcji tylko nieliczni rolnicy będą w stanie się utrzymać. Wnosimy też o zmianę poziomów degresywności płatności ONW na:

do 50 ha – 100% płatności

50-75 ha – 75% płatności

75-100 ha – 50% płatności

Ponadto wnioskujemy o ponowną analizę kryteriów wyznaczania terenów ONW tak, aby miejscowości, które utraciły status i wsparcie w 2019 r. mogły zostać ponownie zakwalifikowane do dopłat wyrównawczych ONW. Obowiązujące obszary ONW zostały ustalone niesprawiedliwie, ponieważ miejscowości o trudnych warunkach (gleby klasy VI, niskiej sumy opadów) są wyłączone z tej płatności, a ograniczenia takie występują i utrudniają prowadzenie produkcji rolnej.

§ 2. ust. 1. pkt. 5. – w wykazie zwierząt oprócz gęsi  powinny być ujęte, także inne gatunki drobiu.