Konsultacje społeczne ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna

Fotografia Łąki w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna Wykonana przez Krzysztofa Kraszewskiego

Informujemy, iż w dniu 27 stycznia 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005. Ekspertyza została wykonana na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.

Z ekspertyzą można się zapoznać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-bialystok/konsultacje-spoleczne-pzo-2023, a także w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok (pokój nr 5, w godzinach 8.00 do 15.00).

Uwagi i wnioski do ekspertyzy można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 17 marca 2023 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku lub drogą elektroniczną na adres: biuro@bialystok.rdos.gov.pl .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna.