Wspólne posiedzenie delegatów PIR

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W poniedziałek 20.02.2023r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, którym przedstawiono informacje nt. :

 –  działalności Podlaskiej Izby Rolniczej, którą przekazał Grzegorz Leszczyński- Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej,  

– Odnawialnych Źródeł Energi – przedstawiciel Elsolar.

– oferty PKO Banku Polskiego dla rolników – przedstawiciele Banku.

Głównym punktem posiedzenie było przybliżenie delegatom Krajowego Planu Strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekoschematów i dobrostanu zwierząt. Omówione one zostały przez Panią Magdalenę Nowicką Zastępcę Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich oraz Panią Aleksandrę Barańską Głównego Specjalistę w Wydziale Wymogów Podstawowych oraz Ekoschematów w Departamencie Płatności Bezpośrednich.


Podczas spotkania głos zabrał również poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, Poseł RP Stefan Krajewski oraz Pani Agnieszka Maliszewska –dyrektor Polskiej Izby Mleka, Wiceprzewodnicząca Cogeca.

W posiedzeniu delegatów wziął udział Bohdan Paszkowski-  Wojewoda Podlaski oraz wielu innych znamienitych gości związanych z branżą rolniczą z zaprzyjaźnionych instytucji.