Wystąpienie do KRIR na wniosek Rady Powiatowej PIR w Augustowie z ws. wydłużenia możliwości przeorania w ciągu 24 godzin w zakresie ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzania składnikami odżywczymi