Aplikacja IRZplus – trwają prace usprawniające jej działanie

wpis w: Aktualnosci2 | 0
Aplikacja IRZplus

Szanowni Państwo,

trwają prace zmierzające do jak najszybszego usunięcia trudności związanych z korzystaniem z aplikacji IRZplus zgłaszanych przez jej użytkowników. Od wdrożenia nowego systemu – 9 stycznia 2023 r. – obserwuje się znaczną poprawę jego działania – zwiększenie wydajności i dostępności.

Trudności z działaniem tej aplikacji wynikają z równoczesnego prowadzenia wielu złożonych procesów, m.in. migracji danych; przetwarzania informacji zawartych w zgłoszeniach; uruchomienia nowych rejestrów dla nieewidencjonowanych dotychczas gatunków zwierząt; wdrożenia rejestru stref ASF oraz modułów służących do kontroli i zamawiania środków identyfikacji. Eksperci z firmy zewnętrznej, którzy stworzyli ten system, nieustannie pracują nad poprawieniem jego działania. 

O nieprawidłowościach prosimy informować drogą elektroniczną na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl. W wiadomości powinien znaleźć się dokładny opis sytuacji z dołączonym zrzutem ekranu komputera, który zobrazuje zaistniały problem. Dzięki takim informacjom od użytkowników, eksperci będą mogli zdiagnozować występujące trudności i rozwiązywać je w możliwie najkrótszym czasie.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o śledzenie komunikatów na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/komunikaty-2025.

Wdrożenie nowej aplikacji IRZplus było konieczne, ponieważ nowe przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt zwiększyły liczbę gatunków, które muszą być zgłaszane do ARiMR.