Wyjazd do Małopolskiego Centrum Biotechnologii

28- 29 listopada 2022r.- delegaci i rolnicy z województwa podlaskiego odwiedzili Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem, jak również Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA Sp. z o.o. prowadzący hodowlę bydła mlecznego i mięsno-mlecznego rasy simentalskiej.

Radę Powiatową Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku reprezentowali Pan Stanisław Szczepańczuk- Przewodniczący oraz Damian Rudnicki- delegat.

Podczas wizyty w MCB uczestnicy zapoznali się z działalnością firmy, która zajmuje się między innymi dystrybucją nasienia buhajów i oferuje materiał genetyczny wielu ras bydła i kóz. MCB jest natomiast podmiotem, który może pochwalić się m.in. wieloletnimi pracami badawczymi, które doprowadziły do wdrożenia marki własnej nasienia nazwanej CytoFLOW 2022.