Posiedzenie Rady PIR w Augustowie

Dnia 20 grudnia 2022 roku w restauracji Albatros w Augustowie odbyło się wigilijne posiedzenie rady Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu augustowskiego.

 W spotkaniu wzięli udział delegaci oraz Pani Anna Gorajewska – Harasimowicz Naczelnik Wydziału ARiMR Biuro Powiatowe w Augustowie. Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące oraz aktualną sytuację w rolnictwie.

Elżbieta Bartnicka

PIR Augustów