Ankieta Komisji Europejskiej nt. nieuczciwych praktyk w rolnictwie

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

W ramach tego badania KE udostępniła ankietę skierowaną do podmiotów, które w ramach swojej działalności zajmują się produkcją i sprzedażą produktów rolno-spożywczych.

Jej wyniki mają zostać wykorzystane do kształtowania w przyszłości polityki Unii Europejskiej w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności.

Ankieta będzie dostępna do 15 marca 2023 r. Ankieta dostępna jest w języku polskim ale trzeba zaznaczyć w wyskakującym okienku opcję „tłumacz na język polski”.

Link do ankiety znajdą Państwo pod następującym adresem:

https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=19183

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym badaniu i wypełnienia ankiety.