Ogłoszenie

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaska Izba Rolnicza zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji drugiej kondygnacji – Piętra I (wraz z klatką schodową) budynku położonego w miejscowości Porosły, ul. Wierzbowa 57 gmina Choroszcz.

Oferty można składać do dnia 13.02.2023 r. (w dni robocze od godz. 7.30 do godz.15.30) w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Dokumentacja związana z wykonaniem przedmiotowych robót w załączeniu.