XI Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 19.12.2022r.

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W sali konferencyjnej Dworku Czarneckiego w dniu 19.12.2022r. odbyło się XI Walne Zgromadzenie. Obradom przewodniczył Prezes Grzegorz Leszczyński.

Jednym z ważniejszych tematów poruszanych podczas obrad była trudna sytuacja w rolnictwie, która spowodowana jest brakiem możliwości sprzedaży kukurydzy i zbóż przez rolników. Przyczyną tego zastoju są zapełnione polskie magazyny przez zboża zakupione z Ukrainy. W dyskusji na ten temat wzięli udział Europoseł Krzysztof Jurgiel, Wiceminister Rolnictwa Lech Kołakowski oraz Poseł Stefan Krajewski.

Jak zapewnił delegatów Lech Kołakowski w chwili obecnej wszystkie zboża sprowadzane z Ukrainy są

kontrolowane. Zboże techniczne od początku grudnia br. nie wpływa już do Polski. Jednakże jak poinformował Wiceminister Unia – Europejska nakazuje Polsce utworzenie tzw. korytarza solidarnościowego na zboże z Ukrainy. Wobec powyższego delegaci zaapelowali do Wiceministra o wprowadzenie kaucji zwrotnej na granicy, aby mogło to zabezpieczyć interesy Polskich rolników.  Europoseł Krzysztof Jurgiel zaznaczył, iż kaucje za zboża, które idą tranzytem z Ukrainy powinien wprowadzić Minister Finansów.

Podczas obrad dało się zaobserwować obawy rolników związane z przyszłością sektora rolnictwa w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Duża część dyskusji poświęcona była koniecznością realizacji tzw. Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie, który będzie realizowany za pomocą „ekoschematów” oraz tzw. praktyk podstawowych. Zdaniem Lecha Kołakowskiego projekt Zielonego Ładu degraduje polskie rolnictwo. „To nie jest wsparcie, to jest podporządkowanie” powiedział Wiceminister.

Nie zabrakło również dyskusji nt. propozycji rozporządzenia dotyczącego redukcji stosowania środków ochrony roślin. Ogólny cel dla Unii Europejskiej wynosi 50 proc. zmniejszenia zużycia pestycydów do 2030 r, w tym cel krajowy nie może być niższy niż 35 proc. W chwili obecnej Polska zużywa średnio 2,1 kg substancji czynnej na ha, a średnia dla UE to 3 kg/ha.

W Planie Strategicznym, założone jest, że Polska obniży stosowanie środków ochrony roślin od 3,11 do 7,48%. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia UE Polska będzie musiała podnieść poziom redukcji do minimum 35 %. Zdaniem obecnych na posiedzeniu delegatów tak duże obniżenie stosowania ś.o.r. spowoduje problemy dla producentów rolnych, co wpłynie na zwiększenie strat powodowanych przez agrofagi, które obniżają plonowanie roślin.

W dalszej części spotkania poruszono również kwestie dotyczące wieku emerytalnego, definicji aktywnego rolnika.

Poseł Stefan Krajewski zaapelował do delegatów Podlaskiej Izby Rolniczej o aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rolnictwa, ponieważ tam właśnie ważą się losy polskiego rolnictwa.

W trakcie obrad zapoznano się z planem budżetu na rok 2023 oraz podjęto uchwały w sprawie uchwalenia wysokości diet  członkom  Rad Powiatowych i w sprawie uchwalenia wysokości diet  członkom  Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej.

                Na zakończenie obrad z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyła się wspólna wigilia, w której wzięli udział Zarząd, delegacji, pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej oraz zaproszeni goście, którzy na co dzień współpracują z naszą instytucją w tym. min. Bohdan Paszkowski- Wojewoda Podlaski, Jacek Jarmołowicz Dyrektor KRUS Białystok, Henryk Dębowski- Zastępca Dyrektora KOWR, Agnieszka Zieziula- Dyrektor TUW, Andrzej Czerniawski – Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Bożena Łozowicka – Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR, Adam Zaręba – Zastępca Dyrektora PODR w Szepietowie oraz Andrzej Pleszuk Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa                        i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wspólne dzielenie się opłatkiem poprzedzono życzeniami skierowanymi do zebranych przez Ks. Andrzeja Gniedziejko oraz ks. Jana Troca.