Konferencja Rola Lokalnych Partnerstw Wodnych w gospodarowaniu wodą na obszarach wiejskich

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w dniu 15 grudnia br. w Warszawie, ogólnopolską konferencję ptRola Lokalnych Partnerstw Wodnych w gospodarowaniu wodą na obszarach wiejskich.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie tworzenia i upowszechniania lokalnego partnerstwa na rzecz wody na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolnej.

Konferencja pozwoli również na zaprezentowanie różnym interesariuszom, z jakimi barierami instytucjonalnymi oraz prawno-organizacyjnymi i finansowymi spotykano się w trakcie tworzenia LPW, a także wyznaczy dalsze kierunki i zadania do realizacji w tym obszarze.

Uczestnikami tego wydarzenia będą przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, lokalnych partnerstw wodnych, instytutów badawczych, uczelni rolniczych, organizacji społecznych oraz instytucji publicznych i samorządowych, działających na rzecz rolnictwa i gospodarki wodnej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

Miejsce wydarzenia: 00-844 Warszawa,  ADN Centrum Konferencyjne, ul. Grzybowska 56 bud. GH wejście B

Link do rejestracji na konferencję: https://forms.office.com/r/G393AQeDJ3

Osoby do kontaktów w tej sprawie: Dział Innowacji w Rolnictwie, Karolina Świstak  (k.swistak@cdr.gov.pl, tel. 532 547 037) Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich, Beata Filipiak, (b.filipiak@cdr.gov.pl tel. 22 125 62 13).