Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce

W dniu 08.11.2022r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00


W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

• Starosta Sokólski – Pan Piotr Rećko
• Wójt Gminy Janów – Pan Jerzy Pogorzelski
• Kierownik Podlaskiego Oddziału Regionalnego Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Białymstoku – Pani Edyta Drągiewicz
• Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Pan dr Paweł Mędrek
• Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Mirosław Mikołajczyk
• Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pani Bożena Turycz
• Sołtysi gminy Janów

Główne tematy poruszane na spotkaniu:
• Nabory wniosków z KPO
• Emerytury rolnicze
• Przepisy dotyczące transportu zwierząt
• Płatności w ramach płatności bezpośrednich w latach 2023-2027

Krzysztof Malczyk
BP PIR w Sokółce