„Zdrowo, smacznie, ładnie – wspieranie aktywnych gospodyń w województwie podlaskim”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniach 6-8.09.2022 r. Podlaska Izba Rolnicza zrealizowała zadanie pn. „Zdrowo, smacznie, ładnie – wspieranie aktywnych gospodyń w województwie podlaskim” – projekt na który Podlaskiej Izbie Rolniczej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 32.100,86 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny  (rzeczowy, osobowy oraz finansowy) Podlaskiej Izby Rolniczej oraz partnera tj. KGW „Kreatywne Czechowianki” z Czechowizny wyniósł 11.208,00 zł.

Operacja polegała na zorganizowaniu trzydniowego krajowego wyjazdu studyjnego do gminy Kazimierz Dolny (powiat puławski, w oj. lubelskie) podczas którego odbyły się warsztaty, pokazy i prelekcje dla członkiń kół gospodyń wiejskich oraz rolników z województwa podlaskiego na temat wytwarzania produktów i ich sprzedaży poprzez rolniczy handel detaliczny.

W gminie Kazimierz Dolny i jej okolicach znajduje się wiele dobrych przykładów produkcji i sprzedaży  żywności, przykładów działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich stosowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego w praktyce.

Pierwszego dnia odwiedziliśmy „Manufakturę Różaną” – rodzinne gospodarstwo, które od lat zajmuje się wytwarzaniem tradycyjnymi metodami przetworów z kwiatów i owoców dzikiej róży oraz pigwowca (m.in. musy, syropy, konfitury). Gospodarstwo słynie też z żelków z dyni za które otrzymało I nagrodę w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Łącząc tradycje i pasje gospodarstwo od lat specjalizuje się w produkcji sadzonek róż. Przetwory Manufaktury Różanej posiadają Certyfikat Marki Lokalnej Zielony Pierścień dla produktu spożywczego. Wytwarzane przez „Manufakturę Różaną” specjały wpisane są też na listę Produktów Tradycyjnych.

Kolejnym punktem pierwszego dnia była wizyta w Winnicy „Las Stocki”, która to należy do  Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić winnicę, porozmawiać  z gospodarzami nt. uprawy winorośli i przetwórstwa, zapoznać się z pojęciem enoturystyki i jej rozwoju w Polsce oraz z założeniami ustawy winiarskiej, która umożliwia zakładanie winnic i produkcję wina z własnych upraw.

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu zwiedzali gospodarstwo FRUX SOLIS, które zajmuje się produkcją cebularza lubelskiego oraz cydru. W gospodarstwie odbyły się prelekcja na temat produkcji cydru oraz szkolenie sommelierskie połączone z degustacja różnego rodzaju cydrów.

Prosto z gospodarstwa udano się do Muzeum Koguta i Kazimierskich Tradycji Kulinarnych, tj. centrum kazimierskiego dziedzictwa kulinarnego, w którym znaczące miejsce zajmuje drożdżowo-maślany kogut. Muzeum mieści się w najsłynniejszej kazimierskiej piekarni należącej do rodziny Sarzyńskich – w zabytkowych XVII-wiecznych piwnicach. To miejsce w którym odbył się pokaz wyplatania kogutów, podczas którego uczestnicy poznali bliżej tradycje piekarnicze oraz bogate dziedzictwo kulinarne Kazimierza Dolnego.

Celem operacji było zdobycie wiedzy 45 uczestników z województwa podlaskiego (w szczególności przedstawicieli KGW)  na temat wytwarzania produktów i ich sprzedaży poprzez rolniczy handel detaliczny.

Jesteśmy przekonani, że poprzez rozpowszechnianie wiedzy o doświadczeniu w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego w wizytowanych gospodarstwach operacja zachęciła uczestników do podejmowania działania oraz pobudziła ich  aktywność w zakresie wdrażania własnych inicjatyw w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego.