„Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Białymstoku przypomina, że termin nadsyłania zgłoszeń do IV Ogólnopolskiego Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” upływa 31 października 2022 r.

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero –Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” realizowana jest w ramach współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcją Pracy, AGRO Ubezpieczeniami – Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją PGE. Honorowy Patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, a patronat medialny TVP Info.

Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej Strategii Wizja Zero, której głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat włącznie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi. Planowane jest również przyznanie 4 wyróżnień i 2 nagród specjalnych.

Więcej informacji na stronie: www.krus.gov.pl/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Serdecznie zapraszamy !