,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży przystępuje do realizacji zadania pn. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska”, projektu na który Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 93.500,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowana operacja będzie polegała na zorganizowaniu  czterech konferencji  podczas których odbędą się prelekcje oraz pokazy dla młodzieży średnich szkół rolniczych, studentów, rolników, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich woj. podlaskiego na temat produkcji ekologicznej. Konferencje zaplanowane są w dniach: 29.09; 06.10; 08.10; 20.10.2022r., w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Głównym celem operacji jest wymiana i upowszechnienie wiedzy wśród uczestników konferencji o produkcie ekologicznym, który jest wynikiem rolnictwa ekologicznego,  bazującym na procesach zachodzących w przyrodzie z zachowaniem naturalnych cech środowiska, w którym powstał. Celem operacji będzie również wyedukowanie podczas konferencji 400 osób, w tym  minimum 50% do 35 roku życia m.in. uczących się w szkołach średnich oraz uczelniach o profilu rolniczym lub pokrewnym z zakresu rolnictwa ekologicznego. . Udział w konferencjach wzmocni potrzebę aktualizacji i poszerzania wiedzy, zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami konferencji, nawiązania nowych relacji międzypokoleniowych. Studenci i uczniowie również powinni uczestniczyć w tym procesie, gdyż muszą być przygotowani do przejęcia gospodarstw rolnych i mieć wykształconą  świadomość gospodarowania tak ,aby nie szkodzić środowisku oraz produkować żywność tak aby sam chciał to zjeść.  Realizacja projektu pozwoli w sposób atrakcyjny i przyjazny dla uczestników przekazać aktualną wiedze na temat rolnictwa ekologicznego, ochrony roślin bez zachowania okresu karencji i bezpieczeństwa żywnościowego w rolnictwie. Pokazy wzmocnią odbiór przekazywanych informacji i zwiększą zainteresowanie uczestników zgłębianiem wiedzy w tym zakresie i chęcią zastosowania omawianych i prezentowanych rozwiązań w swoich gospodarstwach. Przekazanie wiedzy w formie prelekcji 400 osobom na temat ekologicznego systemu upraw, jego wpływu na klimat, środowisko i biogospodarkę zwiększy zainteresowanie i świadomość wśród młodego pokolenia, czym jest ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz produkcja żywności ekologicznej

Szczegółowy program:

 9.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Rozpoczęcie konferencji, działanie współpraca, budowanie sieci współpracy dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni WSA

10.15-10.45 ,,Ekologiczne aspekty gospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych –  dr hab. inż. Krzysztof Różyło prof. uczelni UP Lublin,

10.45-11.15 ,,Allelopatia ” prof. dr hab. Bożena Łozowicka IOR Białystok

11.15-11.45 ,,Wpływ nawozów naturalnych na środowisko i żyzność gleby”–  dr inż. Mariusz Brzeziński SCHR Olsztyn

 11.45-12.00  Przerwa kawowa

12.00-12.30   ,,Nadzór nad obrotem materiału siewnego ekologicznego”-  mgr inż. Grzegorz Kozioł- WIORIN oddział Łomża

12.30-13.00  ” Innowacyjne technologie uprawy roślin, dzięki jednoczesnym zastosowaniu nawozów(w tym nawozów ekologicznych) oraz aplikacji EM-ów”  dr hab. inż. Elżbieta Wołejko PB- Białystok

13.00-13.30 ,,Maszyny w uprawach ekologicznych”- dr hab. inż. Piotr Markowski UWM Olsztyn

Równocześnie: 13.30-14.15

Pokaz ,, statku powietrznego” do biologicznego zwalczania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy- Małgorzata Dobrzyńska FLY AWAY- Białystok

Pokaz preparatów roślinnych do ekologicznego zwalczania patogenów dr hab. Piotr Kaczyński, dr Izabela Hrynko, dr Magdalena Jankowska; mgr Piotr Iwaniuk- IOR Białystok

14.15-14.30   Dyskusja, opracowanie koncepcji modelu współpracy między różnymi grupami społecznymi działającymi na rzecz rolnictwa

Obiad (budynek A, stołówka) – 14.30 -15.00