Krajowy Dzień Kukurydzy w Szepietowie

wpis w: Aktualnosci1 | 0

11 września br. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbył się Krajowy Dzień Kukurydzy.

Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach współpracy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu stworzyło możliwość wyjątkowego spotkania przedstawicieli firm nasiennych, plantatorów, miłośników kukurydzy oraz wielu gości. Podlaską Izbę Rolniczą reprezentował Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem Pan Paweł Grodzki, który podczas w/w wydarzenia wręczył dyplom oraz nagrodę za zajęcie III miejsca Pani Marzenie Kalinowskiej z Gminy Kobylin Borzymy w konkursie dla Rolników- Producentów Mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

W imieniu Podlaskiej Izby Rolniczej Pani Małgorzacie serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” jest jednym z wielu działań prewencyjnych KRUS, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego.

Polegał na udzieleniu odpowiedzi pytania testowe o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS.