Propozycje w sprawie działań na rynku zbóż i oleistych

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W nawiązaniu do spotkania z dnia 14 lipca 2022 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie sytuacji podażowo-popytowej na rynku zbóż i nasion oleistych, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w piśmie z dnia 15 lipca 2022 r. zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o rozważanie następujących propozycji, które przedstawił na ww. spotkaniu:

1. Podjęcie działań interwencyjnych na rynku zbóż przez UE w związku z napływem znacznej ilości zboża z Ukrainy do Polski, Wniosek w tej sprawie został złożony do Wicepremiera H. Kowalczyka oraz Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego w dniu 29 czerwca 2022 r. >>>

2. Należy podjąć działania przez Elewarr Sp. z o.o. polegające na terminowym skupie zbóż i roślin oleistych uzgodnionym z rolnikiem, np. rolnik otrzymuje zaliczkę po podpisaniu umowy z Elewarr Sp. z o.o. składając deklarację dostarczenia zboża w grudniu, resztę zapłaty po aktualnej cenie rynkowej otrzyma po dostawie zboża.

3. Objęcie rolników przepisami ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i umożliwić wakacje w spłacie kredytów do 4 miesięcy w roku bieżącym i 4 w przyszłym (na wzór pomocy dla kredytobiorców hipotecznych kredytów na zakup mieszkania). Pismo w tej sprawie zostało przesłane do Wicepremiera H. Kowalczyka w dniu 13 lipca 2022 r. >>>.

Zaproponowane wyżej interwencje wpłyną stabilizująco na rynek zbóż i roślin oleistych. Ponadto pozwolą na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych oraz racjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowej płodów rolnych w Polsce.

Pismo KRIR z dnia 15.07.2022 r. >>>