Kampania EFSA dotycząca afrykańskiego pomoru świń

wpis w: Aktualnosci2, ASF | 0

Sektor trzody chlewnej

UE jest największym eksporterem wieprzowiny i produktów wieprzowych na świecie, z prawie 5 milionami ton eksportowanych towarów rocznie, co czyni ten sektor jednym z najważniejszych działalności gospodarczych rolnictwa w Europie. Hodowla trzody chlewnej generuje 8,5% całkowitej produkcji sektora rolnego w UE27. Globalny popyt na wieprzowinę wzrasta, co może prowadzić do zwiększenia produkcji w Europie.
Jednak branża hodowli trzody chlewnej nadal stoi w obliczu poważnego zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń, który powoduje znaczne szkody gospodarcze w Europie i poza nią. Ta wysoce zaraźliwa choroba rozprzestrzenia się w regionach Europy, które wcześniej nie były nią dotknięte.

Co to jest Afrykański Pomór Świń?

Afrykański Pomór Świń (ASF) to wyniszczająca choroba, która atakuje świnie domowe i dziki. Wirus ten jest nieszkodliwy dla ludzi, ale powoduje znaczne zakłócenia społeczno-gospodarcze w wielu krajach. Obszary dotknięte ASF ponoszą znaczne straty finansowe z powodu utraty zwierząt, ograniczeń w eksporcie zwierząt i mięsa oraz kosztów środków kontroli. Zwalczenie choroby może potrwać kilka lat.
Obecnie w Europie nie ma zatwierdzonych szczepionek przeciwko ASF, więc wybuch epidemii może spowodować ubój dużej liczby świń hodowlanych na dotkniętym obszarze.
Choroba jest nadal obecna w wielu krajach europejskich (Bułgaria, Estonia, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina), dotykając świnie domowe i dziki, chociaż między różnymi obszarami występują istotne różnice.

Wykrywaj, zapobiegaj, zgłaszaj

Ponieważ wybuch ASF może mieć tak niszczycielskie skutki, zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie są kluczem do powstrzymania tej śmiertelnej choroby.
Ta kampania ma na celu podniesienie świadomości wśród rolników, weterynarzy i myśliwych poprzez zapewnienie ogólnego zrozumienia ASF, które może być dzielone przez krajowe, regionalne i lokalne organizacje zajmujące się zdrowiem zwierząt. Kampania ma również na celu zwiększenie szybkości zgłaszania i dążenie do zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.
Zestaw materiałów zawiera: uzasadnienie kampanii, infografikę, ulotkę i cztery gotowe posty do wykorzystania w mediach społecznościowych, które można wykorzystać do informowania o objawach ASF, środkach bezpieczeństwa, które należy zastosować i z kim się skontaktować w podejrzanych przypadkach.
Kampania, zainicjowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, ma na celu wspieranie krajów sąsiadujących z regionami dotkniętymi chorobą i prowadzenie działań na rzecz zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń w Europie.

Po więcej informacji:

Europejski Urząd ds. Żywności i Bezpieczeństwa: https://www.efsa.europa.eu/ oraz Stop ASF.