Wsparcie z PROW: do 100 tys. zł dla rolników na ochronę przed ASF i nawet 1 mln zł dla spółek wodnych lub ich związków na zapobieganie podtopieniom

wpis w: Aktualnosci1 | 0
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Od 7 lipca do 2 września 2022 r. można się ubiegać o wsparcie z PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji. W tym naborze wprowadzone zostały zmiany – dotyczą one spółek wodnych lub ich związków.

Ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy. Pierwszą z nich są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość członków stanowią rolnicy, lub w których więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki posiadają rolnicy.

Pomoc wypłacana jest formie refundacji do 80% proc. kosztów poniesionych na konkretne inwestycje. Natomiast wysokość wpłaconego wsparcia zależy od tego, kto się o nie ubiega. Jeżeli jest to rolnik, który chce chronić swoje gospodarstwo przed ASF, to maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. W przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Wprowadzone w tym naborze zmiany dotyczą spółek wodnych lub ich związków. Nowe zasady pozwalają im ubiegać się albo o zaliczkę (jak było wcześniej), albo o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych. Oprócz tego mogą się starać o zwrot podatku VAT, a w szerokim katalogu inwestycji objętych dofinansowaniem znalazły się jednostkowe stawki pomocy.

Rolnicy, którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed ASF, mogą otrzymać pomoc m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej czy wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji. Oprócz tego dofinansowaniem objęte jest wykonanie inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z oddzielnym wejściem oraz bez bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Wsparcie dotyczy również przebudowy, rozbudowy lub remontu chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią tak, aby w ich wyniku możliwe było zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń. Środki finansowe można przeznaczyć też na budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń oraz zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia. Pomoc można otrzymać także na wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80% kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

– 230 zł – w przypadku wykonania metra bieżącego ogrodzenia;

– 2 100 zł – za wykonanie bramy;

– 710 zł – za wykonanie furtki.

Spółki wodne lub ich związki mogą starać się o wsparcie m.in. na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Pomocą może być również objęte wykonanie robót, polegających na:

– przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego;

– budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem;

– pracach na sieciach drenarskich.

Wnioski do 2 września 2022 r. przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, nadać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

Więcej informacji – otwórz

Zdjęcia: AdobeStock