Zgłaszanie rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu.

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Intencją zespołu prowadzącego monitoring suszy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowym Instytucie Badawczym (IUNG)-PIB) w Puławach jest ciągłe doskonalenie metod oceny wpływu suszy na kondycję upraw i wielkość uzyskiwanego plonu.W 2021 roku nasz system jest już w stanie ocenić wpływ warunków pogodowych na każdą z monitorowanych upraw – w skali działek rolnych – czyli dla każdego pola. Możliwość tą uzyskaliśmy dzięki systematycznemu uzupełnianiu sieci stacji meteorologicznych, zwłaszcza w tych regionach rolniczych Niżu Polskiego, gdzie jest ich rażący deficyt. Dodatkowo w ocenie opadów atmosferycznych wykorzystane zostały dane radarowe z sieci PolRad prowadzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). Jak już Państwo mogliście się przekonać, od ubiegłego roku, dane te znacznie poprawiły szacowanie opadów, a tym samym dokładność map wielkości Klimatycznego Bilansu Wodnego (map).Ale jak wszyscy wiemy, na plony roślin uprawnych olbrzymi wpływ ma również agrotechnika, która może przeciwdziałać lub ograniczać wpływ niedoboru wody na polu. Wszyscy też zdajemy sobie sprawę, że pola nie są jednorodne, a możliwości uprawy poszczególnych gatunków roślin oraz wielkość plonu różnicowane są głownie przez zmieniające się warunki glebowe i rzeźbę terenu.Dlatego też straty w plonach mogą być różne nawet na sąsiadujących ze sobą polach – i dlatego na stronach serwisu SMSR chcemy dać Państwu możliwość zgłoszenia swoich obserwacji. ROLNIKU – jeżeli w Twoim przeświadczeniu straty w uprawach są większe niż wskazują na to nasze raporty, to prosimy o podzielenie się tą informacją przez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej pod linkiem:https://susza.iung.pulawy.pl/straty-ankieta/a/W ankiecie tej poprosimy o podanie kluczowych informacji na podstawie, których będziemy mogli doskonalić nasze metody – w tym metody obserwacji satelitarnych.Kolejną korzyścią dla rolników będzie możliwość wykonania przez zespół IUNG-PIB weryfikacji Państwa zgłoszeń i ew. korekt w naszym systemie. Będzie to miało miejsce w przypadku kiedy zarejestrujemy wiele zgłoszeń w regionach, które nasz system ocenia poniżej Państwa przekonania o istniejącej lub stale rozwijającej się suszy.Żeby informacja z Ankiet możliwa była do weryfikacji w terenie poprosimy też przy każdym zgłoszeniu o podanie: numeru działki rolnej, rodzaju uprawy, numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie weryfikacji strat w polu przez nasz zespół.Źródło: https://susza.iung.pulawy.pl/