Obchody upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja w Siemiatyczach zorganizowano obchody upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja z roku 1791. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństw w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego i w Kościele św. Andrzeja Boboli. O godzinie 12:00 przy pomniku Tadeusza Kościuszki zgromadzili się przedstawiciele wielu instytucji z powiatu siemiatyckiego w tym Podlaskiej Izby Rolniczej. Delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem oddając hołd zasłużonym w uchwaleniu pierwszego w Europie aktu regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.