Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych – start naboru 30 maja

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyła się dziś konferencja szkoleniowa kierowana do przedstawicieli stowarzyszeń ogrodowych. Uczestnicy uzyskali kompletną wiedzę na temat konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który rozpocznie się 30 maja 2022 roku.

sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik siedzący za stołem prezydialnym

W konferencji uczestniczyli: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk, prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, a także reprezentanci stowarzyszeń działkowców.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska przypomniała, że 10 maja ARiMR oraz NFOŚiGW podpisały umowę, dzięki której stowarzyszenia rodzinnych ogrodów działkowych będą mogły skorzystać ze środków europejskich. W ramach programu grantowego stowarzyszenia działkowców będą mogły ubiegać się o wsparcie wynoszące od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a pula przeznaczonych na ten cel środków to 50 mln zł.

– Wnioski o wsparcie będzie można składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji. Dzisiejsze spotkanie ma charakter szkoleniowy. Eksperci przygotowali dla Państwa szczegółowe prezentacje, które pomogą we właściwym przygotowaniu wniosków – poinformowała prezes Halina Szymańska.

Pierwszy raz w historii fundusze europejskie są kierowane bezpośrednio do działkowców. Mówił o tym minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który zaznaczył również, że inicjatywa ta spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym.

– Doceniamy ciężką pracę nad rozwojem zieleni i zatrzymaniem wody opadowej, dzięki, czemu poprawia się mikroklimat miasta. Prowadzenie ekologicznych upraw jest możliwe na dobrej jakościowo glebie, o którą dbają działkowcy. RODy mają bezpośredni wpływ na miejskie ekosystemy, a dzięki funduszom europejskim możliwe będzie zwiększenie powierzchni zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza, poprawa stanu zieleni oraz realizacja małej infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej. Dziękujemy za trud i poświęcenie jakie wkładacie Państwo w swoje zielone przestrzenie, zyskują na tym wszyscy mieszkańcy– stwierdził minister Grzegorz Puda.

Przedsięwzięcie to efekt międzyresortowej współpracy. W jego realizację zaangażowane są Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez jednostki, które nadzorują.

– Dzięki tej inicjatywie ministerstwo rolnictwa wkracza do miast. Za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będziemy mogli uczestniczyć w tym ważnym dla mieszkańców miast przedsięwzięciu, a także wspierać tych, którzy aktywnie wpływają na rozwój przyrody – podkreślił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

O roli Agencji jako instytucji wiodącej w tym działaniu, znanej ze skuteczności w realizacji różnych programów i projektów, mówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska.

– Musimy myśleć o naturalnej zieleni, o tych przestrzeniach, które przynoszą nam oddech, odpoczynek, zdrowe środowisko i dobre samopoczucie. Jednak wielu z naszych działań nie udałoby się zrealizować bez zaangażowania ekspertów, w tym pracowników wszystkich urzędów tutaj reprezentowanych przez ministrów oraz prezesów NFOŚiGW i ARiMR – dodała Małgorzata Golińska.

Z kolei wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk zadeklarował:

– Ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niech popłynie do Państwa głos zapewnienia, że będziemy ten program realizować rzetelnie i sprawnie. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończył się sukcesem.

W dalszej części spotkania eksperci z NFOŚiGW oraz ARiMR przedstawili zasady przyznawania pomocy stowarzyszeniom Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Źródło:

MINROL