Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce

W dniu 17.05.2022r. w Sali Konferencyjnej „Zajazdu u Mahmeda” w Bohonikach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00

W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

 • Wojciech Iwańczuk w zastępstwie za Panią Mirosławę Jaroszewicz-Łojewska, Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaski Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Pan dr Paweł Mędrek
 • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Mirosław Mikołajczyk
 • Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pani Bożena Turycz
 • Kierownik Referatu Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce  – Pan Łukasz Mucuś
 • Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Sokółce – Pan Jan Pac
 • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce –  Pan Jacek Kuczko
 • Pani Halina Teresa Humienna – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce
 • Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sokółce – Pan Andrzej Ejsmont
 •  

Główne tematy poruszane na spotkaniu:

 • Odszkodowania za szkody w użytkach rolnych na terenach przygranicznych
 • Rosnące koszty produkcji rolnej
 • Emerytura rolnicza bez przekazywania gospodarstwa
 • Dopłaty do nawozów
 • Ubezpieczenia upraw rolniczych


Krzysztof Malczyk
BP PIR w Sokółce