Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Na cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Szkolenia będą się odbywać w formie webinariów pn. „KGW na CITo!”. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem KGW.

Na cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Rekrutacja na szkolenia już ruszyła. Kalendarz webinariów znajduje się na stronie NIKiDW → Kalendarium.

Zagadnienia, które omawiane będą na webinariach będą m.in. dotyczyć uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK).

Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:

– prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW;
– prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów;
– opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT.
 

Szkolenia są nieodpłatne.