Obrady VII Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

We wtorek (14.12) odbyło się VII Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu wzięli udział delegaci, pracownicy oraz zaproszeni goście w tym Europoseł Krzysztof Jurgiel, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Mirosława Jaroszewicz – Łojewska Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska, Agnieszka Zieziula – Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.  

Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński przekazał wojewodzie podlaskiemu list z podziękowaniem od podlaskich rolników wszystkim służbom ochraniającym granicę polsko-białoruską.

Podczas spotkania delegaci zasygnalizowali sprawę utrudnień, z jakimi borykają się rolnicy – właściciele gospodarstw położonych w strefie przygranicznej. Chodziło m.in. o straty w zasiewach, pogorszenie stanu dróg dojazdowych do pól, zniszczenia i śmieci w lasach prywatnych. Wojewoda wyjaśnił zasady rekompensat możliwych do uzyskania z tego tytułu. 

Ponadto, omówiono wsparcie rządowe samorządów na rozwój infrastruktury oraz bieżące działania Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. w zakresie współpracy z PIR przy szacowaniu strat wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, wsparcia spółek wodnych oraz sytuacji epizootycznej związanej z ASF i HPAI.

Uczestnicy zgromadzenia dyskutowali również na temat wsparcia rolników z tarczy antykryzysowej oraz problemów nurtujących rolników w związku z cenami nawozów sztucznych w bieżącym roku.

Uczestniczący w posiedzeniu europoseł Krzysztof Jurgiel przedstawił założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 roku, kwestie negocjacji projektów poszczególnych polityk i wdrażania ekoschematów – nowego instrumentu wpływającego na wysokość dopłat rolniczych.

Pani Agnieszka Zieziula Dyrektor TUW w Białymstoku przekazała delegatom informacje o możliwości zawierania ubezpieczeń zwierząt z dopłatą – dostępnych do końca roku.

Prezes Grzegorz Leszczyński podziękował przybyłym gościom, delegatom oraz pracownikom za współpracę w mijającym roku.