Podwyższenie stawek dobrostanowych dopiero w nowej perspektywie

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W dniu 6 listopada 2021 r. MRiRW udzieliło odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia KRIR VI kadencji w sprawie podniesienia stawek dobrostanowych do bydła, świń i owiec >>>, informującc co następuje:

„Mając na uwadze, że rok 2022 jest ostatnim rokiem realizacji działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 nie są planowane zmiany w wysokości stawek płatności dobrostanowych w odniesieniu do bydła, świń i owiec.
Niezależnie jednak od powyższego pragnę poinformować Pana Prezesa, że w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej, tj. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) planuje się względem obecnie wspieranych grup zwierząt zwiększenie stawki płatności dla świń. Propozycja zawarta w III projekcie PS WPR 2023-2027 wychodzi naprzeciw zgłaszanym postulatom oraz uwzględnia trudną sytuację w sektorze trzody chlewnej. W PS WPR 2023-2027proponuje się, aby stawka płatności dla loch wynosiła 335 zł/lochę (dotychczas było to 301 zł/lochę), a dla tuczników – 30 zł/tucznika (dotychczasowa stawka płatności wynosiła 24 zł/tucznika).”