Wyniki konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu „Produkty pszczelim woskiem pachnące” Sfinansowanego z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniu 20 października 2021r. na FB Podlaskiej Izby Rolniczej zostały zamieszczone zdjęcia uli, wykonane przez uczniów szkół podstawowych z klas I-III oraz klas IV-VI z informacją, iż w dniach 21.10.2021r – 28.10.2021r. rusza konkurs on- line polegający na likowaniu zdjęć uli.

Konkurs likowania został zakończony w dniu 28.10.2021r o  godzinie 12.00

Po podliczeniu laików ogłaszamy, iż w kategorii klas I-III największą ilość głosów (1072) otrzymał ul nr 32 – został on wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 w Kolnie z klasy kl. IIIc

W kategorii klas IV-VI największą ilość głosów (1282) otrzymał ul nr 5 – wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nadborach z klasy VI.

W dniu 22 października 2021 r. komisja konkursowa w składzie:

  1. Barbara Ewa Laskowska – Dyrektora Biura Podlaskiej Izby Rolniczej – Przewodnicząca Komisji
  2. Anna Pietraszewicz- Starszy specjalista Podlaskiej Izy Rolniczej – Członek Komisji
  3. Monika Zaleska – Asystent ds. księgowości – Członek Komisji

oraz wsparcie eksperckie w osobach:

1.Marek Guszczyn – właściciel Miodowej Mydlarni

2. Stanisław Rogalski – Przewodniczący Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej PIR

dokonała oceny 59 uli nadesłanych przez Szkoły Podstawowe z województwa podlaskiego, zgłoszonych do konkursu realizowanego w ramach projektu „Produkty pszczelim woskiem pachnące” sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja konkursowa przyznała punkty za:

– różnorodność i jakość użytych do wykonania ula materiałów naturalnych takich jak np.:

– architekturę bryły (kształt, forma),

– twórcze podejście do tematu,

– możliwość oddziaływania na wyobraźnię,

-względy estetyczne,

– zgodność pracy z regulaminem.

W wyniku dokonanej oceny komisja konkursowa wyłoniła, następujących laureatów:

Kategoria klas I-III

III miejsce- Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko klasa. III

II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 46 w Białymstoku klasa IA

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie klasa III C

Kategoria klas IV- VI

III miejsce- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej klasa IV

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kuźnicy klasa IV

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Piątnicy klasa IV

Bardzo serdecznie gratulujemy laureatom oraz opiekunom, którzy zaangażowali się w realizację projektu.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wykonali ule na nasz konkurs. Każdy z nich był niepowtarzalny i wymagający dużego nakładu pracy.

Istnieje możliwość odbioru prac po wręczeniu nagród laureatom, najpóźniej do dnia 30 listopada 2021r. Po tym okresie prace zostaną przekazane innym zainteresowanym lub pozostaną w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Bardzo prosimy o informację telefoniczną do 10 listopada br. które ule będą od nas odbierane.