Uroczysty Jubileusz 25-lecia reaktywacji Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

15 października 2021r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 25-lecia działalności Podlaskiej Izby Rolniczej.

Tradycja działalności izb rolniczych ma swoją dosyć długą historię. Początki izb rolniczych w Europie sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. Pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich powstała w Poznaniu w 1895r. W okresie międzywojennym istniało w Polsce już 13 izb rolniczych. Prężną działalność izb przerwał wybuch II wojny światowej. W okresie okupacji  izby wojewódzkie zostały zlikwidowane. Po wojnie podjęto próby wskrzeszenia działalności izb rolniczych jednak szybko pojawiły się przeszkody natury politycznej, co w konsekwencji doprowadziło do podjęcia decyzji o likwidacji izb dekretem z 1946r. Przełomowy rok 1989 odrodził nadzieję środowiska rolniczego na wznowienie działalności samorządu. I stało się: 14 grudnia 1995r. uchwalono ustawę o izbach rolniczych, która stworzyła podstawy prawne do przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia organów samorządu rolniczego. Podlaska Izba Rolnicza powołana została na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu delegatów z byłych wojewódzkich izb rolniczych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Piątkowe uroczystości zainaugurowała Msza św. w Archikatedrze Białostockiej. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Hotelu Gołębiewski. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i wspólnym odśpiewaniu hymnu przywitano zgromadzonych gości, w tym: parlamentarzystów, Wicemarszałka Stanisława Derehajło, przedstawicieli Litewskiej Izby Rolniczej, przedstawicieli izb rolniczych, instytucji okołorolniczych w tym min. PODR-u, KOWR-u, przewodniczących Rad Powiatowych oraz delegatów PIR. Następnie głos zabrał Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej – Grzegorz Leszczyński, który opowiedział o działalności izby oraz poruszył bieżące kwestie dotyczące rolnictwa. Podniosłym momentem było wręczenie odznak: Zasłużony dla rolnictwa oraz Zasłużony dla samorządu rolniczego. W dalszej części spotkania reprezentanci zgromadzonych gości złożyli na ręce prezesa gratulacje z okazji Jubileuszu oraz wręczyli okolicznościowe prezenty. Spotkanie było też okazją do podziękowania tym, którzy tworzą Podlaską Izbę Rolniczą od strony administracyjnej, czyli wszystkim pracownikom. W trakcie wieczoru rozstrzygnięto również konkurs: „Rolniczki motorem innowacji”, a zwyciężczynie otrzymały atrakcyjne nagrody.

Świecka część uroczystości była okazją do rozmów na temat obecnej kondycji rolnictwa oraz zadań jakie stoją przed członkami izb rolniczych. 25-lecie było okazją do przypomnienia, iż sięganie do bogatych tradycji i doświadczeń powinno stanowić inspirację do działania obecnego samorządu rolniczego.

Podczas obchodów 25 – lecia działalności samorządu rolniczego odbyła się promocja województwa podlaskiego.