Etap wojewódzki XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Dnia 10 października 2021 r. o godz. 12:30 podczas Targów Ogrodniczych ,,Jesień
w sadzie i ogrodzie” na scenie terenów wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. W 2021 roku Konkurs organizowany jest po raz osiemnasty. Uzyskał również Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Rolnicy biorący udział w konkursie mają okazję do zaprezentowania swoich wyników pracy i osiągnięć zawodowych, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają wyselekcjonowane komisje konkursowe. Podczas eliminacji komisje sprawdzały, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,
 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
 • Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • Podlaska Izba Rolnicza,
 • Ubezpieczenia Pocztowe

     Oprócz laureatów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród przybyło wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili między innymi: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego reprezentującą Urząd

Marszałkowski Jadwiga Zabielska, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie Wojciech Mojkowski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży Waldemar Szczesny, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku Waldemar Lenkiewicz, członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Witold Grunwald, Członek Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Józef Skarzyński, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Białymstoku Marzena Skrodzka, przedstawiciele administracji samorządowej oraz inni przedstawiciele instytucji publicznych. 

W roku bieżącym do konkursu zostały zgłoszone 42 gospodarstwa rolne. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań
i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi
i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. Po eliminacjach regionalnych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych zostało
9 gospodarstw.

            Po wizytacji 9 najbezpieczniejszych gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, komisja konkursowa przyznała:

I miejsce gospodarstwu Państwa Ewy i Roberta Truchel, z miejscowości Ostrożne, gmina Szumowo pow. zambrowski – ukierunkowanemu na hodowlę trzody chlewnej. 

II miejsce gospodarstwu Państwa Doroty i Mirosława Czarnieckich, zam. Żłobin, gm. Krasnopol, pow. sejneński – ukierunkowanemu na hodowlę bydła mlecznego,

III miejsce gospodarstwu Państwa Agaty i Roberta Saniewskich, zam. Kostry-Litwa, gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki – ukierunkowanemu na hodowlę bydła mlecznego.

Ponadto Komisja przyznała 6 wyróżnień specjalnych:

 1. Państwu Anecie Moroz-Romaniuk i Andrzejowi Romaniuk z miejscowości Stare Berezowo, gm. Hajnówka, powiat hajnowski za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa przy magazynowaniu środków ochrony roślin i innych substancji chemicznych.
 2. Państwu Elżbiecie i Piotrowi Stępkowskim z miejscowości Krynki Sobole,
  gm. Grodzisk, powiat siemiatycki za dbanie o stan bezpieczeństwa w tradycyjnym gospodarstwie rolnym.
 3. Państwu Annie i Zdzisławowi Marciszewskim z miejscowości Mroczki, gm. Trzcianne, powiat moniecki za wprowadzanie technologii służących bezpieczeństwu ludzi
  i dobrostan zwierząt.
 4. Państwu Dorocie i Januszowi Buczyńskim z miejscowości Ksebki, gm. Turośl, powiat kolneński za aranżację otoczenia domu sprzyjającą odpoczynkowi po pracy.
 5. Państwu Urszuli i Krzysztofowi Młodzianowskim z miejscowości Netta Folwark,
  gm. Augustów, powiat augustowski za wprowadzanie zasad bezpieczeństwa pracy
  w istniejącej infrastrukturze gospodarstwa.
 6. Państwu Magdalenie i Krzysztofowi Paul z miejscowości Kolnica, gm. Augustów, powiat augustowski za warunki bezpieczeństwa w warsztacie.

Fundatorami nagród i wyróżnień w etapie wojewódzkim XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” byli Organizatorzy Konkursu, a także Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Starosta Siemiatycki, Starosta Moniecki, Starosta Sejneński, Starosta Zambrowski, Starosta Wysokomazowiecki, Wójt Gminy Nowe Piekuty, Wójt Gminy Szumowo, Wójt Gminy Krasnopol, Wójt Gminy Trzcianne.

Fot. Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Pan Jacek Jarmołowicz wręczający nagrody laureatom I miejsca Państwu Ewie i Robertowi Truchel.

Fot. Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Pan Jacek Jarmołowicz wręczający nagrody laureatom II miejsca Państwu Dorocie i Mirosławowi Czarnieckim.

Fot. Laureaci III miejsca Państwo Agata i Robert Saniewscy.

Fot. Laureaci etapu wojewódzkiego XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.