Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 6 października 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem. Podczas którego :

  Omówiono uwagi zgłoszone do II wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27. Przedstawiono  działania Podlaskiej Izby Rolniczej oraz zgłoszone wnioski i postulaty złożone miedzy posiedzeniami PIR w Wysokiem Mazowieckiem, a także aktualna sytuację w rolnictwie .

 Odbyła się dyskusja w zakresie łagodzenia skutków wzrostu cen paliw i nawozów oraz ich negatywnym wpływie na opłacalność produkcji rolnej  .

  Powiatowy Lekarz Weterynarii zapoznał zebranych z nowymi przepisami dotyczącymi bioasekuracji w hodowli trzody chlewnej oraz opisał aktualną sytuację sanitarno-weterynaryjną na terenie powiatu.

 Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem opowiedział o działaniach realizowanych przez pracowników biura oraz przedstawił liczbowe zestawienie wniosków złożonych przez rolników z naszego regionu w poszczególnych naborach ogłoszonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podziękował członkom Podlaskiej Izby Rolniczej za udział w wystawach oraz zachęcał do dalszej współpracy. 

W posiedzeniu,  któremu przewodniczył Pan Paweł Grodzki  wzięli udział delegaci oraz zaproszeni goście:

Pan Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Pan Paweł Kraszewski –  Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku

Pani Barbara Ewa Laskowska – Dyrektor Biura Podlaskiej Izby Rolniczej

Pan Zdzisław Łuba – Członek  Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej,

Pan Sławomir Wołejko – Powiatowy Lekarz Weterynarii,

Pan Grzegorz Żochowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem,

Pani Beata Bruszewska –  Kierownik Referatu Ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wysokiem Mazowieckiem,