V Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnokrajowej konferencji na temat śruty rzepakowej pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu bydła mlecznego”, która odbędzie się 21 października 2021 r. w Wysokiem Mazowieckiem.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, już po raz kolejny organizuje doroczną konferencję dla producentów rolnych promującą wykorzystanie krajowych rodzimych pasz rzepakowych. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2021 r. w Wysokiem Mazowieckiem (Hotel Odessa, ul. Przemysłowa 6).

W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostowa w wielkości podaży nasion rzepaku, co widoczne także było poprzez ustanowienia rekordowego przerobu przez firmy członkowskie PSPO w sezonie 2021/2021. Skłania to do refleksji na temat wykorzystania śruty rzepakowej w rodzimej hodowli, w szczególności tam, gdzie bariery jej zastosowania często znacznie wykraczają ponad realia praktyczne, a tak jest zwłaszcza w przypadku przeżuwaczy. W tym roku już po raz drugi swoją uwagę w historii naszej konferencji koncentrujemy na producentach mleka, których serdecznie zapraszamy do spotkania z uznanymi ekspertami żywieniowymi i praktykami z powodzeniem stosujących śrutę rzepakową w skarmianiu krów mlecznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z biurem PSPO

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@pspo.com.pl

PROGRAM:

10.00      Rozpoczęcie konferencji 

 • Iwona Dyba, Redaktor Naczelna Farmer.pl

10.00 – 10.15       Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

 • Mariusz Szeliga, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju;
 • Wojciech Mojkowski, Dyrektor, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  w Szepietowie
 • Juliusz Młodecki, Prezes, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

10.15 – 10.30       Aktualna sytuacja na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie

 • Adam Stępień, Dyrektor Generalny, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

10.30 – 11.15       Produkty uboczne przemysłu olejarskiego w żywieniu bydła

 • prof. dr hab. Marcin Gołębiewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11.15 – 12.00       Dlaczego poekstrakcyjna śruta rzepakowa jest lepsza dla krów mlecznych niż poekstrakcyjna śruta sojowa?

 • prof. dr hab. Zygmunt Kowalski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12.00 – 12.30       Przerwa kawowa

12.30 – 13.00       Możliwości wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w paszach starterowych dla cieląt

 • dr hab. Paweł Górka,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

13.00 – 13.20       Praktyczne aspekty stosowania śruty rzepakowej w żywieniu stada bydła
mlecznego

 • Ewelina Szmurło, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

13.20 – 14.30       Debata ekspercka

 • Piotr Szysz, Przewodniczący Zespołu roboczego ds. śruty rzepakowej PSPO;
 • Wojciech Mojkowski, PODR w Szepietowie
 • Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB
 • dr Dariusz Piątek – przedstawiciel PFHBiPM;
 • Jarosław Iwaniuk – przedstawiciel sektora paszowego

14.30 – 14.40       Podsumowanie i zakończenie konferencji

               14.40      Obiad

Konferencja jest finansowana w Funduszu Promocji Roślin Oleistych