Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2021 r.

wpis w: Aktualnosci2 | 0

30 września 2021 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. Wynosi on 4,6197 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,5462 zł za 1 EUR).

Płatności bezpośrednie październik 2021

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld złotych (o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.).

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

1.    Jednolita płatność obszarowa487,62zł/ha
2.    Płatność za zazielenienie327,26zł/ha
3.    Płatność dla młodego rolnika308,59zł/ha
4.    Płatność dodatkowa184,54zł/ha
5.    Płatność do bydła336,73zł/szt.
6.    Płatność do krów426,51zł/szt.
7.    Płatność do owiec114,47zł/szt.
8.    Płatność do kóz51,56zł/szt.
9.    Płatność do roślin strączkowych na ziarno685,70zł/ha
10.  Płatność do roślin pastewnych457,46zł/ha
11.  Płatność do chmielu2 087,75zł/ha
12.  Płatność do ziemniaków skrobiowych1 210,32zł/ha
13.  Płatność do buraków cukrowych1 547,13zł/ha
14.  Płatność do pomidorów3 371,12zł/ha
15.  Płatność do truskawek1 313,93zł/ha
16.  Płatność do lnu558,70zł/ha
17.  Płatność do konopi włóknistych198,05zł/ha
18.  Płatność do tytoniu – Virginia3,18zł/kg
19.  Płatność do tytoniu – pozostały tytoń2,25zł/kg

Źródło

MINROL