W sprawie protestów rolniczych

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W dniu 18 sierpnia 2021 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł sprzeciw do wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego wygłoszonej podczas konferencji z Żabiej Woli w dniu 17 sierpnia 2021 r. dotyczącej prośby skierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych o zdecydowaną reakcję na protesty drogowe rolników.

Organizowanie zgromadzenia jest zagwarantowane Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, w tym rolnikom. Każdy jest też zgodnie z Konstytucją RP równy wobec prawa – tak rolnicy, jak i protestujące Kobiety. Tak więc rolnicy, tak jak każda grupa społeczna ma zagwarantowane prawo wyrażenia swojego niepokoju o przyszłość i byt swoich rodzin. Niemal codziennie stwierdza się nowe przypadki grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach polskich rolników, wobec których państwowe służby są bezsilne. Od stwierdzenia w 2014 roku pierwszego przypadku ASF w Polsce minęło 7 lat. Gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną nie są w stanie ochronić swoich gospodarstw pomimo spełniania wymagań bioasekuracji, co pozbawia je całkowicie środków do życia oraz często możliwości uzyskania odszkodowań. Poza tym ceny na rynku trzody chlewnej oraz stawki, jakie proponowane są rolnikom, którzy znajdują się w strefach z ograniczeniami związanymi z ASF, zmuszają ich do podjęcia radyklanych kroków i wyrażenia swojego niezadowolenia. Polska z eksportera wieprzowiny stała się jej importerem.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca się do Pana Premiera o nie kierowanie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o reakcje na blokady dróg a wypracowanie systemowych rozwiązań problemów nabrzmiałych w rolnictwie.

Pismo KRIR >>>