VI posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Siemiatyczach

     Dnia 13 lipca 2021 r. odbyło się V posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Siemiatyczach. W posiedzeniu uczestniczyło 12 delegatów oraz zaproszeni goście:

  • Tołwiński Mirosław – Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Siemiatyczach,
  • Artur Gacki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec
  • Agnieszka Artemiuk – Zastępca Dyrektora Biura
  • Podlaskiej Izby Rolniczej

   W trakcie spotkania delegaci wraz gośćmi  poruszali następujące tematy:

  • działania i projekty realizowane przez Podlaską Izbę Rolniczą w ciągu ostatniego roku, min. uczestnictwo w posiedzeniach i konsultacjach, udzielanie porad oraz opiniowanie aktów prawnych i projektów, wystąpienia i wnioski do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, sporządzanie projektów w celu pozyskania funduszy na działalność statutową, podpisanie umowy konsorcjum z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego na realizację poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i społecznych.
  • problem się ASF na terenie powiatu siemiatyckiego, konsekwencje dla okolicznych hodowców trzody w związku z wykryciem ogniska tej choroby , podjęto żywą dyskusję celem znalezienia rozwiązania;
  • szkody w uprawach spowodowane przez dzikie zwierzęta – proces szacowania, stanowisko Nadleśnictwa, współpraca z kołami łowieckimi;
  • sytuację udziałowców Spółdzielni Mleczarskiej „ Bielmlek” w związku z procesem upadłościowym.

Zgłoszono jeden wniosek o interpretacje przez ministerstwo rolnictwa  i ministerstwo finansów przepisów Dz.U. 2020.1683 „Szkody łowieckie – prawo łowieckie” odnośnie terminów wypłat szkód oraz odsetek ustawowych w przypadku opóźnień.

Katarzyna Kazimieruk

BP PIR Siemiatycze