Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w dn. 15 lipca 2021 r.

W dniu  15 lipca 2021 roku w siedzibie sali konferencyjnej Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku.

W posiedzeniu wzięło udział 15 z 20 delegatów. Podczas posiedzenia podjęto m.in.: uchwałę ws. powołania Andrzeja Horodeńskiego na nowego członka Rady Powiatowej PIR w Białymstoku. W dalszej części odbyło się głosowanie nad uzupełnieniem składu Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej.  Na przedstawiciela rady powiatowej wybrano Antoniego Sowińskiego. Na spotkaniu przyjęto do realizacji 6 wniosków.

Justyna Kaliszewicz

Biuro PIR w Porosłach