Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne”2021

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas żniw. Szczególnie ważne dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu jest zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy. Maszyny odpowiednio przygotowane do pracy, posiadające osłony elementów ruchomych, a także obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

Regulamin konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”:

 1. Organizatorami konkursu są:
 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: 

 • Wojewoda Podlaski
 • Marszałek Województwa Podlaskiego.
 1. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na terenie województwa podlaskiego oraz prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe – płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
 1. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 25 sierpnia 2021 roku.
 1. Zasady udziału w konkursie:
 • Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie lub telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. 85-67-857-07 lub 660402349) z prośbą o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).
 • W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i OR KRUS proponować będą rolnikom udział w konkursie.

Ocenie podlegać będą:

– stan techniczny maszyn używanych do prac żniwnych,

– wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,

– wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.,

– udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,

– przewóz osób z i na pole.

 1. Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP
  lub OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.
 1. Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2021. Przekazanie nagród nastąpi w sposób uzgodniony przez organizatorów.
 2. Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku i danych osobowych w mediach w celach związanych z promocją konkursu i zasad bezpiecznej pracy (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.