Wspólny komunikat prasowy partnerów okrągłego stołu łańcucha rolno-spożywczego

wpis w: Aktualnosci2 | 0

20 maja miała miejsce rocznica strategii od pola do stołu. W związku z tym 31 maja 2021 r. niektórzy członkowie okrągłego stołu łańcucha rolno-spożywczego dot. ochrony roślin opublikowali wspólnie podpisany otwarty list odnośnie wagi przeprowadzenia kompleksowej oceny, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej ograniczenia stosowania pestycydów, uwzględniając cel redukcji substancji chemicznych o 50% wyznaczony w strategii od pola do stołu.

W Europie w ciągu ostatnich 50 lat znacząco spadło użycie pestycydów i ryzyko z tym związane. Dzięki innowacjom w rolnictwie obniżył się średni poziom stosowania substancji aktywnych na hektar. Jeśli chodzi o herbicydy redukcja wyniosła 97%[1]. Ostatecznie, przez ostatnie 60 lat, ograniczono średni poziom użycia nowo wprowadzonych substancji aktywnych[2]. Odnośnie ochrony upraw roślin, obecnie na rynku dostępnych jest mniej niż 470 substancji aktywnych (w tym 29 substancji aktywnych niskiego ryzyka oraz 23 substancje podstawowe[3]).

Max Schulman, członek fińskiej organizacji rolniczej (MTK) w Copa i Cogeca i obecny przewodniczący okrągłego stołu stwierdził „dostrzegamy, że w najbliższej przyszłości pojawią się opcje, które pozwolą  na ograniczenie ilości środków ochrony roślin, takie jak technologie biokontroli, systemy płodozmianu, cyfryzacja czy nowe techniki genomiczne. Jednakże wszystkie te możliwości nie są obecnie dostępne w terenie. Polityczny cel strategii od pola do stołu, czyli coraz większa redukcja substancji aktywnych, stanowi wyzwanie dla wszystkich głównych rodzajów produkcji w UE. Przed podjęciem jakiejkolwiek politycznej lub wiążącej decyzji regulacyjnej, istnieje wyraźna potrzeba przeprowadzenia złożonej oceny skumulowanych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych, jakie niosą ze sobą różne cele wyznaczone dla rolnictwa UE w strategii od pola do stołu i strategii bioróżnorodności”.

Sygnatariusze wzywają Komisję, aby uwzględniła realistyczne ramy czasowe przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji ustawodawczej czy wprowadzeniem zmian w najbliższej przyszłości. Prowadzenie dialogu nigdy nie było równie ważne jak obecnie, kiedy unijny łańcuch wartości w rolnictwie stara się osiągnąć ambitne cele zielonego ładu.

[1] EEA, 2018

[2] Phillips McDougall, 2018

[3] EU Pesticides Database, 2021 (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en)

Komunikat do pobrania >>>