Zapraszamy rolników z obszaru województwa podlaskiego do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny

zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego

 do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych

w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem operacji jest realizacja dwuletnich programów doradczych dla 2 076 rolników prowadzących gospodarstwa rolne w województwie podlaskim.

Każdy, dwuletni program doradczy, zawiera co najmniej 2 usługi doradcze.

W ramach programu doradczego ma być obowiązkowo świadczona usługa doradcza pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, a druga usługa doradcza w ramach programu ma być oferowana indywidualnie rolnikowi i wybierana wspólnie z nim, spośród następujących usług:

– Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,

– Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,

– Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,

– Gospodarowanie na obszarach Natura 2000,

– Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji  o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,

– System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,

– Modernizacja gospodarstw rolnych,

– Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy,

– Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,

– Restrukturyzacja małych  gospodarstw,

– Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie,

– Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,

– Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów  BHP,

– Uczestnictwo w systemach jakości,

– Odnawialne źródła energii, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,

– Zazielenienie.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.