Posiedzenie Rady Kobiet on-line

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniu 5 maja 2021 r. Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych spotkała się na pierwszym od ponad roku posiedzeniu, które miało formę on-line.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawili najbardziej aktualne działania resortu. Pan Paweł Ściański Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej omówił priorytety i zaplanowane działania w Projekcie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Pan Ireneusz Leśnikowski Zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej poinformował, że w resorcie została przygotowana nowelizacja przepisów, które pozwolą na ujednolicenie świadczeń dla rolników, związanych z zachorowaniem lub kwarantanną w związku z COVID19. Trwają prace nad projektem zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która ma rozwiązać m.in. problemy związane z obowiązkiem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jako warunku uzyskania pełnej emerytury z KRUS. Dyrektor Leśnikowski poinformował również, że KRUS uruchamia pierwsze turnusy rehabilitacyjne dla rolników, którzy przebyli koronawirusa. Planowane są turnusy wytchnieniowe dla emerytów wymagających stałej opieki, na które kwalifikowani będą osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami. Przypomniał również, że w centrach rehabilitacji rolników organizowane są turnusy dla dzieci rolników, pomagające odzyskać sprawność ruchową i oddychania.

W trakcie dyskusji na temat zapewnienia dostępu do edukacji dla dzieci wiejskich, a także osób dorosłych Dyrektor Leśnikowski poinformował, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym dla 59 szkół rolniczych (w 2021 r. przejmie jeszcze 2 szkoły od samorządu lokalnego), które pełnią funkcje centrów edukacji dla mieszkańców wsi. Dyrektor Ściański zapewnił, że resort rolnictwa stara się o zapewnienie środków na infrastrukturę informatyczną dla mieszkańców wsi w ramach innych polityk, niż tylko WPR.

W gorącej dyskusji Członkinie Rady przedstawiały aktualne problemy i wnioski dotyczące przyszłej WPR, ujednolicenia definicji rolnika, polityki społecznej, informatyzacji wsi, zachowania dziedzictwa wsi jako miejsca pracy rolników i produkcji żywności, kół gospodyń wiejskich, problemów przedsiębiorczych rolników z uruchomieniem RHD i wiele innych. W dyskusji uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz

Pani Przewodnicząca Danuta Lebioda poinformowała, że Pani Hanna Chodkowska została wybrana Pierwszą Wiceprzewodniczącą Komitetu Kobiet przy COPA COGECA. Pani Hanna Chodkowska poinformowała, że w skład nowej Prezydencji Komisji Kobiet weszły również: przewodnicząca Lotta Folkesson (Szwecja), Jerónima Bonafé Ramis  (Hiszpania ), Francesca Gironi  (Włochy) i Margit Batthyány-Schmidt  (Węgry).Pani Hanna Chodkowska omówiła również wyniki konkursu organizowanego przez Copa-Cogeca o Nagrodę za Innowacje dla Rolniczek.

Pani Danuta Lebioda poinformowała, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Zarządzenie   w sprawie powołania Rady Kobiet w Rolnictwie, która ma być organem doradczym Ministra. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił do tego organu jako swoją kandydatkę Przewodniczącą Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

Na zakończenie Członkinie Rady uznały, że pierwsze spotkanie na odległość było bardzo udane i zaproponowały aby spotkania on-line odbywały się częściej, dopóki nie będą możliwe bezpośrednie kontakty.