Wiosenna oferta ubezpieczenia upraw rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Produkcja rolna, jak wszystkim wiadomo, jest bardzo zależna od warunków pogodowych, więc warto i należy ubezpieczać uprawy rolne od różnych ryzyk z tym związanych. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ubezpieczenia upraw, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z dopłatami do składki z budżetu państwa od 2006 roku. Bazując  na wieloletnim doświadczeniu  jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Towarzystwa,  w sezonie wiosennym  do dotychczasowej, bardzo już bogatej oferty (24 wariantów ubezpieczenia), dołożono cztery nowe, tj. :

1) wariant „GD”, w ramach którego uprawy chronione są od ryzyka gradu i deszczu nawalnego;

2) wariant „GH”, w ramach którego uprawy chronione są od ryzyka gradu i huraganu;

3) wariant „GWD”, w ramach którego uprawy chronione są od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych i deszczu nawalnego;

4) wariant „GWH”, w ramach którego uprawy chronione są od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych i huraganu,

które jeszcze bardziej umożliwią danemu producentowi rolnemu wybór oferty „skrojonej na Jego miarę”.

Ubezpieczeniem w nowych wariantach producent rolny może objąć wszystkie uprawy rolne wymienione ww. ustawie, w tym także i te najbardziej popularne: zboża, kukurydzę, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe.  Należy podkreślić fakt, że w przypadku posiadania w Towarzystwie ubezpieczeń majątkowych, np. budynków rolniczych, i zapłaty składki jednorazowo, producentowi rolnemu przysługują dodatkowe atrakcyjne zniżki.

Dodatkowe korzyści, płynące z zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych w Towarzystwie, to przede wszystkim:

  • stała cena jednostkowa ubezpieczonego plonu przez cały okres ubezpieczenia,
  • możliwość rozszerzenia ochrony już od 8% ubytku plonu,
  • możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko ognia,
  • możliwość wykupu udziału własnego w szkodzie,
  • przejrzysty system likwidacji szkód, oparty na doświadczonych likwidatorach.

Zachęcając zatem do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej upraw rolnych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza do odwiedzania naszej strony internetowej www.tuw.pl i skontaktowania się z naszymi przedstawicielami na terenie całego kraju, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.

Zachęcając zatem do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej upraw rolnych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza skontaktowania się z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Białymstoku
ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok, tel/fax (85) 743 66 61, 743 66 62, 743 69 94

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą : 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13