Oferta obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych i mienia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Zachęcając zatem do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej , Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza skontaktowania się z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Białymstoku
ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok,

tel/fax (85) 743 66 61, 743 66 62, 743 69 94

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą : 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13