IV Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej VI kadencji

wpis w: Aktualnosci1 | 0

26 marca 2021 r. odbyło się IV Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej VI kadencji. Gościem w formie zdalej  posiedzenia była Pani Mirosława Jaroszewicz – Łojewska Dyrektor  – Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Tematem rozmów było min. wstrzymanie prac i niepodejmowanie działań polegających na udrażnianiu i pogłębianiu rowów melioracyjnych do czasu obowiązywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna do stycznia 2024r. Kolejnym poruszanym tematem były szkody wyrządzane przez żubry, które butują poza Puszcza Białowieską, gdzie powodują poważne szkody w uprawach rolnych (zgrywanie, deptanie, zgniatanie, zanieczyszczanie), które w ostatnim czasie w bardzo licznych grupach dokonują  tych szkód w powiecie min. augustowskim, sokólskim, bielskim, hajnowskim.

Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Podlaskiej Izby Rolniczej za 2020 rok, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. uchwalenie budżetu PIR na 2021r., a także udzielenie Zarządowi PIR absolutorium za 2020 rok.  Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie PIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej.