Spotkanie z syndykiem masy upadłościowej SM Bielmlek

wpis w: Aktualnosci1 | 0

23 marca br. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie Wiceprezesa Zarządu Marka Siniło, Przewodniczącego RP PIR w Bielsku Podlaskim Macieja Bobla z syndykiem masy upadłościowej SM Bielmlek. Podczas spotkania rozmawiano na temat aktualnej sytuacji prawnej byłych dostawców i członków upadłej spółdzielni.

Podlaska Izba Rolnicza, na wniosek rolników, od dawna interesuje się sytuacją Bielmleku. Podejmowane były spotkania i inicjatywy, m.in. ta, by to sąd rozstrzygnął kwestię prawomocności uchwały podnoszącej wartość udziałów.

Obecnie najważniejszą kwestią dla podlaskiego samorządu rolniczego, jest pomoc dla poszkodowanych rolników w tej trudnej i skomplikowanej prawnie sytuacji. Zaczynamy od wsparcia w wypełniania wniosków o wierzytelność wobec upadłej Spółdzielni.

Powyższą pomoc można uzyskać w Biurze Powiatowym Podlaskiej Izby Rolniczej w Bielsku Podlaskim (Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 107, nr tel.: 607 327 607).Ponadto informujemy, że zgłoszenie wierzytelności syndykowi masy upadłości powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tj. do 18 kwietnia 2021 r.

Będziemy na bieżąco śledzić wydarzenia i w miarę możliwości świadczyć realną pomoc wszystkim nią zainteresowanym rolnikom.