Wstrzymano sprzedaż państwowej ziemi rolnej na kolejne lata

wpis w: Obrót ziemią | 0

Sejmowa komisja rolnictwa poparła w poniedziałek projekt noweli ustawy, który przewiduje wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu do końca kwietnia 2026 roku. Teraz projekt trafi na drugie czytanie.Nowe przepisy są konieczne, gdyż 30 kwietnia br. upłynie ustawowy okres, na jaki wstrzymana jest sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Projekt wydłuża ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.

W trakcie poniedziałkowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa poparcia nie uzyskały dwie poprawki, jakie do projektu zgłosili posłowie KO. Jedna z nich przewidywała zobowiązanie ministra rolnictwa do przedstawiania co roku informacji dotyczących realizacji noweli.

Posłowie zgodzili się z kolei z sugestią sejmowych legislatorów i zdecydowali, że nowe przepisy wejdą w życie 30 kwietnia, a nie jak pierwotnie zakładano 1 maja br.

Wstrzymanie sprzedaży ziemi a ceny gruntów

W trakcie posiedzenia resort rolnictwa przekonywał, że przepisy dot. wstrzymania sprzedaży państwowej ziemi rolnej przyniosły skutek, gdyż zahamowano wzrost cen gruntów należących do Skarbu Państwa. Z uzasadnienia projektu wynika, że obecnie cena hektara gruntów rolnych znajdujących się w zasobie KOWR to ok. 31 tys. zł. Ta cena od kilku lat oscyluje też w ok. 30 tys. zł za ha.

Inaczej przedstawia się sytuacja związana z prywatnym obrotem ziemią. Tu od 2015 roku cena za hektar wzrosła z 38 tys. zł do ponad 47 tys. zł w 2020 r.

Ministerstwo rolnictwa zwróciło uwagę, że wraz ze wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości z Zasobu w 2016 r., podstawowym sposobem zagospodarowania państwowej ziemi stała się dzierżawa. Resort przekonuje, że forma ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych. Stwarza ona bowiem możliwość dogodnego sposobu użytkowania gruntów i budynków, nie wymagając przy tym angażowania znacznych środków finansowych – jak ma to miejsce w przypadku zakupu nieruchomości.

Ograniczenie spekulacyjnego wykupu ziemi rolnej

Ministerstwo przekonuje, że wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeciwdziałało także spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez podmioty, które nie gwarantowały – zgodnego z interesem społecznym – wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Według stanu na 31 sierpnia 2020 r., obszar gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu wynosił ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1 mln ha.

Projekt noweli reguluje ponadto kwestie wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie. Doprecyzowano, że dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa zgody na sprzedaż państwowej ziemi, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż.

Nowe przepisy utrzymują zasadę, zgodnie z którą wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele, które nie są rolnicze, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych.

Źródło:

https://www.farmer.pl/fakty/polska/wstrzymano-sprzedaz-panstwowej-ziemi-rolnej-na-kolejne-lata,105056.html