Nabór na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025.

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru z dnia 26 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1420), ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają ministrowi, kandydatów na członków tej komisji, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

Fundusze promocji

W związku z tym, że obecna kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych upływa z dniem 31 maja 2021 r., z wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych utworzonym w 2019 r., zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 1 lutego 2021 r.

Zgłoszenia można przesłać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, w formie:

– papierowej na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa, lub
– drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Podstawa prawna i szczegóły trybu wyboru:

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090970799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001420

Materiały

Do pobrania
Zgłoszenie​_kandydata.docx 0.04MB

Źrodło:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabor-na-czlonkow-komisji-zarzadzajacych-funduszy-promocji-produktow-rolno-spozywczych-na-lata-2021-2025